បង្រៀនស្មូន

បទពិសោធន៍ពីការស្មូនរូប

រូបស្មូនជាសិល្បះមួយដែលមានជាយូរលង់ណាស់មកហើយ ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក៏មានការពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងផងដែរ។ ទោះបីជាបច្ចេកវិទ្យាទំនើបប៉ុណ្ណានោះទេ តែសិល្បះនៃការស្មូនរូបនៅតែពេញនិយមនាពេលបច្ចុប្បន្ន ហើយលោកអ្នកក៏អាចធ្វើរូបស្មូនពីដីឥដ្នដោយខ្លួនឯង ព្រមទាំអាចយកវាទៅផ្ទះបង្ហាញដល់មិត្តភក្តិ និងក្រុមគ្រួសារពីស្នាដៃរបស់អ្នកផងដែរ។

ការស្មូនរូបដោយដៃនិងនាំអោយអ្នកជួបបទពិសោធន៌ថ្មីៗដែលធ្វើពីដីឥដ្នជាមួយនិងឧបករណ៍តូចមួយដែលនៅជិតអ្នក។

 

មិនត្រូវការបទពិសោធន៍

 

អ្នកនិងទទួលបានឱកាសបីដងសំរាប់ការស្មូន ដែលចាប់ផ្ដើមពីការធ្វើពែងតូចៗ ចាន រឺវត្ថុផ្សេងៗទៀតដែលដែលអ្នកចង់បង្កើត។ បន្ទាប់ពីស្មូន អ្នកក៏អាចធ្វើការឆ្លាក់លើវត្ថុដែលបានបង្កើតឡើង តែអ្នកត្រូប្រាកដថាអ្នកបានឆ្លាក់អ្វីលើវត្ថុស្មូនរបស់អ្នក ។

មុនពេលអ្នកត្រលប់ទៅវិញអ្នកនិងទទួលបានការជ្រើសពណ៌សំរាប់រូបស្មូនរបស់អ្នក ហើយយើងនិងធ្វើការដុតរូបស្មូនរបស់អ្នក។ ហើយអ្នកក៏អាចត្រលប់មកយករូបស្មូនរបស់អ្នក បន្ទាប់ពីប្រាំពីថ្ងៃ។

 

សំរាប់ការស្មូនរូបនេះ អ្នកចំណាយត្រឹមតែ 30$ ដុល្លា/ ម្នាក់ប៉ុណ្ណោះ រួមមាន ដីឥដ្ន ឧបករណ៌សំរាប់ឆ្លាក់ ពណ៌និងដុតរូបស្មូនរបស់អ្នក ព្រមទាំងមានភេសជ្ជះផងដែរ វាជាកញ្ចប់ដ៏អស្ចារ្យរួមជាមួយភាពរីករាយ៕

 

អ្នកអាចធ្វើការកក់នៅលើគេហទំព័រដោយចុចប៊ូតុងខាងក្រោមនេះ៖

កំណត់សំគាល់:

អ្នកគូរប្រយ័ត្នសំរាប់ការស្មូនរូបនេះ អាចប្រលាក់ទៅលើសំលៀកបំពាក់របស់អ្នក។