ពីអ្វីដែលអ្នកបានឃើញ

គ្រប់គ្នាតែងតែចង់ប្រាប់រឿងអ្វីមួយទៅអ្នកជុំវិញខ្លួន

ហើយគេនិយាយថា

“ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចប្រាប់ការពិតអំពីខ្លួនអ្នក,អ្នកក៏មិនអាចប្រាប់ការពិតទៅអ្នកដទៃទៀតបានដែល”

ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ យើងបង្ហាញខ្លួនយើង

តាមរយះសំលៀកបំពាក់ដែលយើងពាក់

តន្ដ្រីដែលយើងរាំ

ពន្លឺនៃក្ដីស្រលាញ់

និង ពណ៌ដែលយើងគូរ។

វាជាសមត្ថភាពមួយ

ចាប់ផ្ដើមពី

ការចង់ចាំ

សមិទ្ធផល

ភាពបរាជ័យ

ការរកឃើញ

សេរីភាព

រឿងដែលប្រាប់

បំណែកមួយនៃជិវិត។

កម្មវិធី Fragments គឺជាកម្មវិធីការតាំងពិព័រណ៍ដែលផ្តោតទៅលើភាពសេរីក្នុងការចូលរួម។​ ហើយប្រធានបទនេះគឺចង់និយាយអំពីបទពិសោធន៍ដែលយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅក្នុងជីវិត​ដែលនិងត្រូវធ្វើការបើកចំហរប្រាប់ទៅអ្នកដទៃ។

បំណែកជីវិតគឺជាការបើកចំហអោយគ្រប់

គ្នាដែលបានដើរចូលមកក្នុងជីវិតរបស់អ្នក។

តើព្រឹត្តិការណ៍នេះចាប់ផ្ដើមនៅពេលណា?

ចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី1ខែ មិនា រហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែមិនា ហើយអ្នកក៏អាចចូលរួមបាននៅ The Art Bar ចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង10am រហូតដល់ម៉ោង 7pm ។
កម្មវិធីនេះនិងប្រកាសមុនបំណាច់ខែ មិនា។

តើខ្ញុំអាចចូលរួមបានយ៉ាងដូចម្ដេច ?

ក្នុងម្នាក់25$ ដែលរួមបញ្ចូលទាំងក្រណាត់ដែលមានរាងមូលដើម្បីបង្កើតជាបំណែកនៃជីវិតរបស់អ្នក។ ហើយអ្នកនិងទទួលបានឧបករណ៍សំរាប់គូរក៏ដូចជាការណែនាំពីសិល្បករដែលមានបទពិសោធន៍ពីខាងយើងផងដែរ។

តើខ្ញុំទទួលបានអ្វីពី?

សិល្បះមិនមែនជាអ្វីដែលអ្នកមើលឃើញនោះទេ តែវាជាអ្វីដែលអ្នកដទៃបានមើលឃើញពីវា។គោលដៅរបស់យើង និងនាំអ្នកឃើញពីរភាពច្នៃប្រឌិតនិង ការបើកចំហរជីវិត។ មិនត្រឹមតែអ្នកអាចបង្ហាញសិល្បះគំនូរអចិន្រ្ដៃដំបូងគេបង្អស់នៅភ្នំពេញប៉ុណ្ណោះទេតែអ្នកក៏មានឱកាសដើម្បីបង្ហាញពីរសា្នដៃរបស់អ្នក និងឈ្មោះរបស់អ្នកអោយអ្នកដទៃបានស្គាល់។ ហើយលោកអ្នកក៏អាចទទួលយកស្នាដៃសិល្បះគំនូររបស់អ្នកបន្ទាប់ពីពិពរណ៍ដ៏អស្ចារ្យនេះ។

តើមានតែសិល្បករមែនទេដែលអាចចូលរួមបាន?

មិនមែនទេ! គឺបានគ្រប់គ្នា! គ្រប់គ្នានិងធ្វើការបើកចំហរជីវិត ហើយពិភពលោកនិងស្តាប់។
គ្មានបទពិសោធន៍ក្នុងការគួរគំនូរ? គ្មានបញ្ហាទេ យើងនិងណែនាំអ្នកអំពីរការគូរគំនូរ។

ល្អណាស់! តើខ្ញុំអាចចូលរួមបានយ៉ាងដូចម្ដេច?

ល្អមែនទែន ! សូមចុចនៅត្រង់នេះដើម្បីទទួលបាន Fragment ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ។ ប្រញាប់ឡើងព្រោះថា ចំនួនមានកំណត់ !!