កម្មវិធី

សិល្បៈសិល្បៈផ្តល់ជូននូវវគ្គជំនាញវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់អ្នកដែលចង់ទទួលយកអាជីពប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតក៏ដូចជាកញ្ចប់ទេសចរណ៍ដែលបានរចនាឡើងនៅជុំវិញពិភពសិល្បៈដ៏អស្ចារ្យ!

SUMMER ART CAMP

THE ART BAR SUMMER ART CAMP Unleash your child’s imagination this summer! The Art Bar Summer Art Camp provides children a wonderful introduction to several forms of visual art. Our Summer Art Camp is a 6 day day long creative journey perfect for children 5 years old...

ART FOUNDATION COURSE

Want to take your artistic skills to the next level? The Art Bar’s Art Foundation Course is designed to allow students the opportunity to extend and develop their artistic skill base. The course covers the key foundational principles that underly artwork and it’s...

PHNOM PENH ART TOUR

Discover Phnom Penh’s iconic spots and recreate your travel using your own hands. Full details about the Phnom Penh Art Tour program is coming very soon.

តាមដានយើងខ្ញុំតាមបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយផ្សេង

កុំខកខានព្រឹត្តិការណ៍បែបសិល្បៈចុងក្រោយបំផុតឬជាមនុស្សដំបូងដែលទទួលបានបទពិសោធន៍អំពីសកម្មភាពចុងក្រោយពី TAB ឱ្យសោះ!

ទទួលបានការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពថ្មីបំផុតពីទំព័របណ្តាញផ្សព្វផ្សាយផ្សេងរបស់យើង ឬចុះឈ្មោះអ៊ីមែលនៅខាងក្រោម។

ដាក់ទីតាំងរបស់យើងនៅលើផែនទី​ហ្គូហ្គល (GOOGLE)៖ THE ART BAR

មើលការណែនាំអំពីរបៀបទៅដល់ទីតាំងរបស់យើង សូមចុចទីនេះ

THE ART BAR

 

 

បង្កើត

អ្វីមួយ

ថ្ងៃនេះ

សូម្បីតែវា

មិនល្អ។